Firma powstała na bazie istniejącej od 1996 do 2004 r. agencji doradczej Marivon Consulting Agency, specjalizującej się w szkoleniach, doradztwie inwestycyjnym i doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Firma Triskelion powstała na początku 2005 r. w wyniku zmian strukturalnych poprzedniego podmiotu. Początkowo funkcjonowała w formie spółki cywilnej z siedzibą w Warszawie, aby finalnie przenieść swoją siedzibę do Olsztyna.

Triskelion realizuje projekty związane z rozwojem, kształceniem i aktywizacją zawodową. Bieżąco współpracuje z agencjami zatrudnienia – prowadził szkolenia i kursy dla osób, które następnie znajdowały zatrudnienie poprzez sieć współpracujących agencji pracy czasowej. W wyniku tej działalności, przy współpracy z agencją pracy SELECTA, z pomocą firmy Triskelion w uzyskaniu nowych kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia w 2005 r. skorzystało 38 osób. Triskelion świadczył również usługi na rzecz innych przedsiębiorców w zakresie doradztwa w dziedzinie zarządzania projektami i zasobami ludzkimi.

Od 2006 r. Triskelion realizuje równiez projekty finansowane ze środkow Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnegom, mające na celu promocję i rozwój przedsiębiorczości oraz reorientacje zawodową osób odchodzących z rolnictwa.

 

Oto nowe projekty realizowane przez firmę Triskelion w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 

Aktualności:


Triskelion
10-693 Olsztyn
ul. Bilitewskiego 7 lok.2
tel.: (89) 523 65 68
fax : (89) 679 00 81
info@triskelion.pl
www.triskelion.pl

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright (c) 2008 by Triskelion
DESIGN & CMS : GALINDIA
Home | o firmie | oferta | dotacje UE | kontakt